ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
Electrical and Communication system

ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง
Plumbling and Fire Protection system

ระบบเมนประปาโครงการการประปาภูมิภาค
Main Piping system

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
Air-conditioning and ventilation system

ระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์
Networking System and Computer

บริษัท เอสทีม 106 จำกัด และบริษัท ไลน์แอมป์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2537 จวบจนปัจจุบัน มีทุนจดทะเบียนรวมสี่ล้านห้าแสนบาท

บริษัท เอสทีม 106 จำกัด เป็นบริษัท ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับงานด้านออกแบบ ควบคุม และติดตั้งงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร ระบบประปา-สุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ รวมถึงได้ขยายงานวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งนับวันจะเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น


บริษัท เอสทีม 106 จำกัด
73/242-4 หมู่ที่ 9 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม 10160
โทร 02 887 1480-2 แฟกซ์ 02 887 2505