ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
Electrical and Communication system

ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง
Plumbling and Fire Protection system

ระบบเมนประปาโครงการการประปาภูมิภาค
Main Piping system

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
Air-conditioning and ventilation system

ระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์
Networking System and Computer

กรุณาเลือกไฟล์ ที่ต้องการอัพโหลดมาที่เครื่องเซอร์ฟเวอร์ โดยใช้โปรแกรม FTP อาทิเช่น โปรแกรม WS_FTP (สามารถดาวโหลดได้ทั่วไป) เพื่อการโอนไฟล์ขนาดใหญ่ และใช้รหัสผ่าน ที่กำหนดให้ดังนี้

user name: guest@esteem106.com
password: 10160home


บริษัท เอสทีม 106 จำกัด
73/242-4 หมู่ที่ 9 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม 10160
โทร 02 887 1480-2 แฟกซ์ 02 887 2505