ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
Electrical and Communication system

ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง
Plumbling and Fire Protection system

ระบบเมนประปาโครงการการประปาภูมิภาค
Main Piping system

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
Air-conditioning and ventilation system

ระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์
Networking System and Computer

พื้นที่นี้เฉพาะสมาชิกของ Esteem 106 เท่านั้น หากท่านเป็นสมาชิกของเรา กรุณาคลิกที่นี่


บริษัท เอสทีม 106 จำกัด
73/242-4 หมู่ที่ 9 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม 10160
โทร 02 887 1480-2 แฟกซ์ 02 887 2505