ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
Electrical and Communication system

ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง
Plumbling and Fire Protection system

ระบบเมนประปาโครงการการประปาภูมิภาค
Main Piping system

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
Air-conditioning and ventilation system

ระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์
Networking System and Computer

สำหรับท่านที่สนใจว่าจ้างเรา ดำเนินงานในการติดตั้ง วางระบบต่างๆ กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ ในการใส่รายละเอียดโครงการของท่าน เพื่อการติดต่อกลับ เจ้าหน้าที่ของเรา จะพยายามติดต่อกลับไปหาท่านให้เร็วที่สุด เพื่อพูดคุยในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

ชื่อของท่าน
อีเมลของท่าน*
ชื่อโครงการ
สถานที่ตั้ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อการติดต่อกลับ*


home


บริษัท เอสทีม 106 จำกัด
73/242-4 หมู่ที่ 9 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม 10160
โทร 02 887 1480-2 แฟกซ์ 02 887 2505