ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
Electrical and Communication system

ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง
Plumbling and Fire Protection system

ระบบเมนประปาโครงการการประปาภูมิภาค
Main Piping system

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
Air-conditioning and ventilation system

ระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์
Networking System and Computer

ประวัติโดยสังเขป ของเรา

ปี 2537 เริ่มต้นงานระบบไฟฟ้า
และประปา - สุขาภิบาลในอาคาร

บริษัทฯ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี 2537 นำทีมโดยคุณสัญชัย นนทิวัฒน์วณิช และทีมงานที่ผ่านประสบการณ์ทางด้านงานระบบไฟฟ้า-สื่อสาร และเครื่องกลภายในอาคาร เปิดตัวด้วยโครงการ 2 แห่ง ทั้งสองโครงการเป็นงานแบบ Turn Key Project โครงการแรกเป็นงานออกแบบและติดตั้ง ระบบไฟฟ้า และประปา-สุขาภิบาลสำหรับคอนโดมิเนียมสำหรับพักอาศัยสูง 6 ชั้น จำนวน 5 อาคาร

ส่วนอีกโครงการหนึ่งเป็นงานระบบไฟฟ้า และสื่อสารสำหรับอาคารโรงพยาบาล สูง 10 ชั้น ขนาด 155 เตียง รวมมูลค่าทั้งสิ้น 26 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทฯ ก็ดำเนินกิจการรองรับงานออกแบบ และติดตั้งระบบต่างๆ ภายในอาคารเป็นหลัก

ปี 2538 กับงานวางท่อเมนประปา

ช่วงกลางปี 2538 บริษัทฯ ได้เริ่มจับงานวางท่อเมนประปาเป็นครั้งแรก ภายในโครงการบ้านจัดสรรเนื้อที่ 114 ไร่ รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท และนี่เองคือจุดเริ่มต้นสำหรับการดำเนินงานประเภทนี้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการอื่นๆ รวมทั้งสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคในภายหลัง

ปี 2542 กับงานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย

ในยุคที่คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้เล็งเห็น และมั่นใจในศักยภาพที่มีอยู่ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดทางด้านนี้ ในปี 2542 บริษัท ไลน์แอมป์ จำกัด จึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์หลายยี่ห้อ อาทิ Compaq, HP, Belta เป็นต้น รวมทั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายยี่ห้อต่างๆ เช่น 3Com, Cisco, D-Link ฯลฯ และซอฟแวร์ Microsoft, Novell, Adobe, Corel ฯลฯ ในขณะที่บริษัท เอสทีม 106 จำกัด รองรับงานติดตั้งและวางระบบโดยในปลายปี 2542 บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันราชภัฎกำแพงเพชร ให้เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งใยแก้วนำแสง พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ปี 2544 กับงานระบบปรับอากาศ

บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ให้เริ่มต้นงานติดตั้งระบบปรับอากาศ ที่โครงการปรับปรุงศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลตำรวจก่อน ทำให้มีโอกาสได้รับงานจากสถาบัน AIT ในเวลาต่อมา จึงกล่าวได้ว่า บริษัทฯ มีความพร้อมและสามารถรองรับงานระบบทุกๆ ด้าน ด้วยทีมงานคุณภาพและซื่อสัตย์ต่อลูกค้า

home


บริษัท เอสทีม 106 จำกัด
73/242-4 หมู่ที่ 9 ถนนบางแวก
แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม 10160
โทร 02 887 1480-2 แฟกซ์ 02 887 2505