ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
Electrical and Communication system

ระบบประปา-สุขาภิบาล และดับเพลิง
Plumbling and Fire Protection system

ระบบเมนประปาโครงการการประปาภูมิภาค
Main Piping system

ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
Air-conditioning and ventilation system

ระบบเครือข่าย และคอมพิวเตอร์
Networking System and Computer

ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำทุกวันนี้ เป็นเรื่องไม่ง่ายนักที่ธุรกิจวิศวกรรมสักแห่ง จะสามารถยืนหยัดอย่างมั่นคง แต่หากกิจการของเรา

 • มีทีมงานที่พร้อม
 • มีการเสนอขายสินค้า ที่มีราคาถูกและคุณภาพดี
 • มีฝีมือเยี่ยม
 • มีการให้บริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังอย่างสม่ำเสมอ


 • เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นนโยบายที่บริษัทฯ ได้ยึดถือตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ที่ผ่านมา

  home


  บริษัท เอสทีม 106 จำกัด
  73/242-4 หมู่ที่ 9 ถนนบางแวก
  แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม 10160
  โทร 02 887 1480-2 แฟกซ์ 02 887 2505